Virtuoze technieken

Virtuoze technieken

In zijn werk maakte Hugo van Oignies gebruik van verschillende artistieke procedés. In tegenstelling echter tot zijn tijdgenoten, die graag gebruik maakten van kleuren in de vorm van edelstenen en email, is het werk van Hugo veel soberder en minder kleurrijk. De nadruk ligt op de technische virtuositeit van de metaalbewerking. Hij besteedde veel aandacht aan de kwaliteit van de motieven en de uitwerking ervan. Hij gebruikte verschillende technieken naast elkaar of combineerde ze. De door Hugo gekozen thema’s sluiten volledig aan bij de zuivere christelijke traditie, maar, net als bij sommige boekverluchters, zijn in de ‘marges’ van zijn werk een rijkdom aan motieven en een grote fantasie wat betreft de iconografische keuzes terug te vinden.

Hugo muntte uit in vele technieken, waaronder niëllo, filigraan, ciseleren en stempelen. Voor niëllo worden de groeven van een plaat edelmetaal opgevuld met een pasta bestaande uit een mengsel van koper, lood en zwavel. Wanneer het werkstuk in de oven wordt verhit, kleurt de pasta zwart. Filigraanwerk vraagt een bijzondere vaardigheid. Een fijne goud- of zilverdraad wordt met een tangetje gebogen, gedraaid en gevlochten en op de drager bevestigd om een reliëfeffect te verkrijgen. Uit Hugo’s ciseleerwerk blijkt zijn talent als tekenaar. De stempeltechniek, waarbij gebruik wordt gemaakt van holle matrijzen die toelaten om motieven te herhalen, bood hem nieuwe compositiemogelijkheden die spontaner en frisser waren en hebben bijgedragen tot zijn roem.

Share:
facebooktwitterlinkedinemailprint