De priorij van Oignies

De priorij van Oignies

In de 12e en 13e eeuw was de grote meerderheid van de Europese staten gekerstend. Religieuze gemeenschappen speelden een belangrijke rol op geestelijk, cultureel en economisch vlak. De monniken leefden volgens strikte kloosterregels en gehoorzaamden aan een abt. Ze verdeelden hun tijd tussen gebed en handen- of intellectuele arbeid. Daarnaast predikten ze ook het evangelie en wijdden ze zich aan onderwijs. In de kloosters werd de intellectuele elite van die tijd gevormd en werden talrijke geschriften geproduceerd –biografieën, kronieken en geschiedenisboeken –, maar ook kunstwerken als miniaturen en edelsmeedwerk.

De priorij van Sint-Nicolaas in Oignies, bij Tamines in Henegouwen, werd in 1192 opgericht door drie uit Walcourt afkomstige broers en richtte zich naar de regel van Sint-Augustinus. De leden van de kloostergemeenschap hadden weinig inkomsten. Ze predikten en namen enkele parochiale taken op zich.

Share:
facebooktwitterlinkedinemailprint