Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

 

Copyright

Bescherming van het auteursrecht

Alle teksten, foto’s, illustraties en andere items op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Wilt u ze reproduceren of meedelen aan een publiek, in welke vorm ook, dan moet u hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming krijgen, tenzij dat niet nodig is volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor gebruik in private of huiselijke kring. Toelating vragen voor reproductie kan via info@kbs-frb.be

 

Illustraties

We hebben geprobeerd contact op te nemen met al wie copyright heeft op de foto’s en illustraties gebruikt op deze website. Indien er foto’s of illustraties werden gebruikt zonder voorkennis van de rechthebbenden, kunnen deze personen zich wenden tot info@kbs-frb.be
Voor de reproductie van foto’s buiten de huiselijke kring is toestemming van de auteur vereist.

Copyright

Copyright © Koning Boudewijnstichting

Inhoud en structuur: © Koning Boudewijnstichting
Design: © Winie & Koning Boudewijnstichting
Realisatie: © Wieni & Most Wanted

Aansprakelijkheid

Algemeen

Ondanks de constante zorg en aandacht die de Koning Boudewijnstichting besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. We kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. We trachten de informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgevoerd.
De Koning Boudewijnstichting is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van onze website en het downloaden van bestanden van de website. Ook storingen of onderbrekingen in de website, waardoor het tijdelijk onmogelijk is om onze website te raadplegen, geven in geen enkel geval recht op enige compensatie.

Links en verwijzingen

Onze website verwijst naar sites van derden. We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en zijn derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.
U mag altijd links leggen naar onze website of een pagina ervan. We stellen het op prijs hiervan op de hoogte gebracht te worden. Door de aard van het internet kunnen we geen toezicht uitoefenen op wie er naar onze site doorverbindt. De aanwezigheid van een link op een andere site betekent dus niet dat we die site zouden goedkeuren of aanbevelen.

We kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen, waarbij de wijziging onmiddellijk van kracht wordt. Heeft u vragen of commentaar bij deze algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op via info@kbs-frb.be

 

Share:
facebooktwitterlinkedinemailprint