Het voortbestaan verzekerd

Het voortbestaan verzekerd

Het aantal Zusters van Onze-Lieve-Vrouw, de ‘engelbewaarders’ van de Schat, verminderde van jaar tot jaar, en zij die overbleven, maakten zich zorgen. In 2010 vonden de zusters een oplossing door de Schat te schenken aan de Koning Boudewijnstichting, die zich er contractueel toe verbindt om de Schat te beschermen, elke overdracht of versnippering onmogelijk te maken, hem in Namen te bewaren en hem toegankelijk te maken voor het publiek door hem permanent te exposeren.

De overdrachtsakte werd getekend in het Provinciepaleis van Namen in aanwezigheid van aartshertog Lorenz, prins van België en erevoorzitter van het Erfgoedfonds. De Schat werd in depot gegeven aan de Société archéologique de Namur om te worden geëxposeerd in het TreM.a (Musée des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies). Dankzij de steun van de Boudewijnstichting werd in het museum een zaal ingericht met vitrines waarin de Schat wordt geëxposeerd. In 2010 werden 32 stuks ervan geklasseerd als roerend cultureel erfgoed.

Share:
facebooktwitterlinkedinemailprint