De zogenaamde kelk van Gilles de Walcourt en bijbehorende pateen

Deze kelk en pateen worden gerekend tot de oudste stukken die van Hugo van Oignies bekend zijn. Volgens de overlevering behoorden ze toe aan Gilles, stichter van de priorij. Aangenomen wordt dat Hugo ze vervaardigde voor de inwijdingsceremonie van het hoofdaltaar van de priorij, die in januari 1228 plaats had in aanwezigheid van Jacob van Vitry. Op de voet van de kelk zien we een Gekruisigde Christus, de Heilige Maagd en de heilige Johannes.

Hugo van Oignies signeerde een aantal van zijn kunstwerken, wat vrij ongebruikelijk was in de middeleeuwse edelsmeedkunst. Zijn naam komt voor op de geniëlleerde inscriptie op de rand van de voet, waar we ook bevestigd zien dat de kelk eigendom was van de priorij: + HUGO ME FECIT : ORATE PRO EO : CALIX ECCLESIE BEATI NICHOLAI DE OIGNIES : AVE (‘Hugo heeft mij gemaakt. Bid voor hem. De kelk van de Sint-Nicolaaskerk van Oignies. Wees Gegroet!’). Mogelijk heeft Hugo zelf de kelk aan de priorij geschonken.

De zogenaamde kelk van Gilles de Walcourt en bijbehorende pateen

Hugo van Oignies
1228

Zilver, goud
Kelk: 17.8 cm x 15.4 cm ø
Pateen: 17.5 cm

Schenking van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw in Namen

Musée Provincial des Arts anciens du Namurois, Namen
Inv.nr. TO 03 en TO 04

Share:
facebooktwitterlinkedinemailprint