Obtenir cette photo

Obtenir cette photo

Reliekkruis van het Heilig Kruis, ook bekend als het ‘Byzantijns kruis’

Share:
facebooktwitterlinkedinemailprint